"Senin Sayende" Kullanım Koşulları

WWW.SENINSAYENDE.ORG sitesine erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteden çıkış yapabilirsiniz.

Bu site Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2018-2019 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya konan “Senin Sayende” isimli yerel projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Site kullanıcısı, bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağını taahhüt etmektedir. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak vb. hukuka aykırı fiil ve işlemler, site kullanıcısının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açacaktır. Fethiye İlçe Milli Müdürlüğü bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, siteyi askıya alma ve şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

Kullanıcı internet sitesi dahilinde bulunan bilgileri, her türlü veri tabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel ve sair imgeleri, dosyaları, katalogları, listeleri vb. internet sitesine ait tüm unsurları kısmen ya da tamamen kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işlemeyeceğini, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

Gizlilik Politikası: Her türlü kişisel veriler işbu Gizlilik Politikası ışığında Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korunacaktır. Ziyaretçi bunu kabul etmiş sayılır.

Uygulanacak hukuk ve yetki: İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Fethiye Mahkemeleri yetkilidir.

Yürürlük ve kabul: İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Ziyaretçiler, işbu koşulları siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dilediği zaman işbu kullanım koşullarında değişikliğe gidebilir.